O nama

 

ISTORIJAT

Preduzeće "Expert-gradnja" d.o.o. je osnovano 2006 godine u Beogradu. Stalno proširivanje projektnih kapaciteta je dovelo do stručnog tima od dvanaest projektanata i spoljnih saradnika koji su sposobni da se uhvate u koštac sa svim projektnim zadacima. Velika ulaganja u opremu i kadrove dala su dobar rezultat, pogotovo kada je u pitanju projektovanje objekata visokogradnje. S ponosom možemo da istaknemo da je pored našeg ličnog interesa, zadovoljstvo naših klijenata naš najveći uspeh. Naša poslovna politika je vrlo jednostavna, pružamo visok kvalitet usluga za prihvatljivu cenu.

OSNOVNA DELATNOST

Naša osnovna delatnost je izrada kompletne projektne i projektno-izvođačke dokumentacije, od prikupljanja pret-hodnih uslova za gradnju, preko projektovanja i nadzora nad izgradnjom objekta, vršimo i tehničku kontrolu projektne dokumentacije za sve vrste objekata. Delatnost se odnosi na stambene, stambeno-poslovne, poslovne, industrijske i sve druge vrste objekata.
Od osnivanja do danas, u Expert-gradnji smo izradili više desetina glavnih projekata, projekata izvedenog objekta, više hiljada projekata za legalizaciju različitih objekata. Izvršeno je i više desetina tehničkih kontrola projektne dokumentacije, izrađeno je više studija izvodljivosti za izgradnju novih sistema.

Direktor preduzeća:

Mladen Zaklan d.i.g.